הכנסת מכשיר לתיקון

חשוב לדעת,

תיקון המכשיר אורך עד 10 ימי עסקים מקבלת המכשיר ועד תיקונו והחזרתו,יחד עם זאת אנו עושים מאמצים ככל האפשר לתת שירות מהיר ככל האפשר.

שים לב- המידע לא בטוח שיהיה ניתן לשמור ו/או לשחזר ו/או להעביר נתונים ו/או תוכנות השמורים על המכשיר או על כרטיס הSIM("נתוני המכשיר"),לרבות זיכרונות, צילצולים, שירים, תמונות ,הודעות, משחקים,יומן אישי,הערות ופתקים.
אנו לא נישא באחריות בגין מחיקה ו/או אובדן מידע ו/או אי העברה למכשיר או למכשיר החלופי של נתוני המכשיר.

במידת הצורך יבוצע איפוס המכשיר באופן המוחק את כל נתוני המכשיר. באחריות הלקוח לגבות את המידע טרם הכנסת המכשיר לתיקון.
שים לב-אני לא אחראי על כל נזק שנגרם ו/או יגרם על ידי או על ידך  ו/או ע"י צריבה כושלת של מערכת  ו/או תקלה במכשיר שנוצרה מהתקנה שגוייה  ו/או כל תקלהה שתהיא.
אני מאשר שקראתי את התנאים,ומקבל עלי אותם עם כל נזק שיגרם

אנא חתום כאן